Dr Geert Vermeersch
Wervilvorth
Op basis van vraag - antwoord gesprek, aangevuld met  
een grondig klinisch onderzoek wordt de aanwezige  
beeldvorming en resultaten bekeken en besproken.  
Indien dit nodig blijkt, zullen bijkomende onderzoeken  
aangevraagd worden.

In functie hiervan zullen alle mogelijkheden van  
behandeling overlopen worden.

Behandelingen kunnen een of meerdere van volgende  
mogelijkheden zijn:
• Pijnstilling
• Oefentherapie
• Infiltraties
• Operaties
• ...

Diensten
- Halswervelzuil
- Lage rug
- Algemene orthopedie
Telefoonnummer
Faxnummer         

geert.vermeersch@wervilvorth.be

Stationlei 72 / 9
1800 Vilvoorde
Wervilvorth
: +32 (0)2.300.78.80
: +32 (0)2.300.78.81
Designed by : TH